A A A
est|rus

TAGASISIDE KOGUMISE KORD

6. Koolituse kohta tagasiside kogumise kord
6.1 Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja annab võimaluse teha parendusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
6.2. Tagasisidet õppijatelt saadakse nii kooli, koolitaja,  õppematerjalide, õppekava, õppemeetodite kui ka  õpikeskkonna  ja kohanduste kohta
6.3 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, isikukood ja millisel kujul  (audiofailid, suurendatud tekstid, elektroonilised materjalid) kujul õppija materjale kasutada saab. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
6.4. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib EPMÜ juhatus nii koolitus tulemuste kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud õppekavade muutmiseks ja koolitajale õpetamise kvaliteedi tõhustamiseks.
6.5 Tagasiside on anonüümne ja seda ei säilitata pikema perioodi jooksul.
  • Eesti Pimemassööride Ühing
  • Tondi 8a, 11313 Tallinn
  • E-mail: info(ät)pimemassoorid.ee
  • Telefon: +372 55 75 310